top of page
Søg

Momeni Advokater er et mindre kontorfællesskab, bestående af to selvstændige advokater med arbejdsområderne familieret, arveret, andelsboligforeninger, ejerforeninger, fast ejendom, lejeret og inkasso.


Teamet udgør i dag advokaterne Anja Brøndtved og Shalaleh Momeni samt to jurastuderende.


Vi har en uhøjtidelig omgangstone, der er medvirkende til at skabe et afslappet og motiverende arbejdsmiljø, men vi sætter samtidig en ære i at levere juridisk rådgivning af højeste kvalitet.


Hvad forventer vi af dig

Du er engageret i dit arbejde, og du motiveres af at have mange bolde i luften. Du har en organiseret og struktureret tilgang til arbejdet og er god til at holde overblik. Du kan kommunikere klart og tydeligt, både skriftligt og mundtligt.


Du ønsker at forbedre dine juridiske kvalifikationer, men påtager dig også gerne at udføre opgaver af mere praktisk og administrativ karakter. Du arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og effektivt, mens du bevarer en høj grad af grundighed og kvalitet i dit arbejde.


Det er en forudsætning, at du har mod på at arbejde med flere forskellige opgaver, herunder særligt af mere administrativ karakter, da vi er et mindre team.


Vi tilbyder

Arbejdsopgaverne spænder vidt og du vil få brug for dine faglige kvalifikationer inden for mange forskellige discipliner, men blandt de mere gængse arbejdsopgaver er:


• Oprettelse af nye sager, kalenderstyring og fakturering.

• Kontakt og koordinering med klienter, retten og øvrige myndigheder.

• Inkassosager på vegne af udlejere, andelsboligforeninger og ejerforeninger

• Selvstændig varetagelse af fogedsager, herunder særligt inkasso- og udsættelsessager

• Juridiske undersøgelser og udarbejdelse af notater

• Bistand i forbindelse med boligretssager, øvrige civile retssager, huslejenævnssager og fogedsager i form af udarbejdelse af processkrifter mv.

• Samt øvrige ad hoc advokatkontoropgaver


Arbejdstiden er ca. 8-15 timer om ugen fordelt på 2-3 hverdage. Der er mulighed for fleksibilitet, særligt i forbindelse med eksamensperioder.


Ansøgning samt andre relevante dokumenter kan sendes via sikker upload.


Samtaler afholdes løbende til de rette kandidater er fundet.


Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Shalaleh på tlf. 26 70 78 06 eller mail sm@momeni.dk


Vi ser frem til at høre fra dig.


Momeni Advokater består i dag af to selvstændige advokater med administrativt personale, som har fokus på et godt og uformelt arbejdsmiljø. Vi lægger vægt på høj faglighed, vidensdeling, sparring og personlig integritet. Vi er et specialistkontor og vores specialer består i dag af hovedsageligt foreningsret, fast ejendom samt familie- og arveret. Vi søger en kollega, som kan bidrage med godt humør, et stærkt fællesskab og måske et nyt specialområde, så kontoret kan favne bredt. Som partner vil du kunne indtræde i deling af fællesudgifter efter en aftalt nøgle. Vi ser gerne, at du bliver en del af Momeni Advokater, men det er ikke afgørende. Du kan derfor ligeledes vælge at blive en del af os, hvorved du samtidig beholder eget firmanavn og hjemmeside mv. Det vi tilbyder er:

 • Eget kontor eller åben kontorplads med plads til egne medarbejdere

 • To mødelokaler med tilhørende udstyr

 • Klienttoilet og privat toilet

 • Badefaciliteter

 • Fælles IT-platform, kopimaskine samt kontorartikler

 • Fælles hjemmeside

 • Sikkermail-løsning via Timengo

 • Køkken

 • Kaffe og te

 • Quooker CUBE

 • Internet

 • Charmerende, nyistandsatte og lyse kontorer med altan

 • Centralt beliggende i Lyngby med mulighed for leje af egen parkeringsplads

 • Reception

Hvis vi har fanget din interesse, er du velkommen til at sende en e-mail til kontakt@momeni.dk eller ringe til enten Anja Brøndtved på telefon 22224252 eller Shalaleh Momeni på 26707806, så giver vi gerne en kop kaffe og viser vores lokaler frem. Vi ser frem til at høre fra dig.

OM FIRMAET Kontorfællesskab med speciale inden for foreninger, fast ejendom samt familie- og arveret.

Husk at anmelde alle formodede krav, inden I som forening skifter forsikringsselskab, ellers risikerer I et hul i forsikringsdækningen.

Vi har hos Momeni Advokatfirma for nylig oplevet et tilfælde hvor, en andelsboligforening skulle indlede retslige skridt i en tvist og i den forbindelse ønskede at aktivere en retshjælpsforsikring til brug for sagsomkostningerne forbundet hermed. Andelsboligforeningen havde skiftet forsikringsselskab et par gange over en periode, hvilket konkret betød, at andelsboligforeningen i sidste ende ikke kunne opnå tilsagn om retshjælpsdækning med henvisning til et vilkår i forsikringsbetingelserne om en efteranmeldelsesfrist på 6 måneder, gældende fra forsikringsaftalens ophør.


Afvisning af retshjælpsdækning skete med argumentet om, at retshjælpsdækning alene omfatter tvister, hvor søgsmålsgrunden er opstået efter, at forsikringen er trådt i kraft samt tvister hvor anmeldelse er sket til forsikringsselskabet senest 6 måneder efter forsikringens ophør. I det konkrete tilfælde var søgsmålsgrunden opstået i 2018, forsikringsaftalen var ophørt ultimo 2021 og ansøgning om retshjælpsdækning blev indgivet i sommeren 2022 til såvel tidligere som nyt forsikringsselskab.


Søgsmålsgrunden anses for at opstå ved den eller de begivenheder, der aktuelt begrunder en tvist, hvilket i det konkrete tilfælde var i forbindelse med en 1. års gennemgang af udførte arbejder på ejendommen i 2018. Andelsboligforeningens nye forsikringsselskab afviste dækning med henvisning til, at søgsmålsgrunden var opstået før, at forsikringen hos dette nye forsikringsselskab var trådt i kraft.


Der kan derfor opstå tilfælde, hvor en andelsboligforening eller ejerforening, på trods af forsikringsdækning hvad angår retshjælp i hele perioden, ikke kan opnå tilsagn om retshjælpsdækning til en sag, hvis andelsboligforeningen ikke har anmeldt tvisten til det tidligere og rette forsikringsselskab, inden udgangen af efteranmeldelsesfristen.


Andelsboligforeninger bør således være opmærksom på, om der eksisterer en efteranmeldelsesfrist i forsikringsbetingelserne ved skifte af forsikringsselskab samt være opmærksom på, at eventuelle tvister anmeldes, inden udgangen af efteranmeldelsesfristen.


Forsikringsbetingelser som indeholder efteranmeldelsesfrister, er en del af aftalegrundlaget og kan ikke anfægtes senere. Dette fremgår af forsikringsaftalelovens § 29, stk. 6, hvorefter dette gyldigt kan aftales – selv med forbrugere.

1
2
bottom of page