top of page
FAMILIERET
813A8980-Edit_edited.jpg

Anja Brøndtved

Advokat (L)

Tlf.: +45 22224252

E-mail: ab@momeni.dk 

cecilie4.jpg

Cecilie Elisa Dahlstrøm

Advokat

Tlf.: +45 22222161

E-mail: cd@momeni.dk 

FORÆLDREMYNDIGHED, BOPÆL OG SAMVÆR

Sager om børn er yderst følsomme og kan være yderst konfliktfyldte. Vi er med vores store erfaring på området eksperter i disse sager, og har for så vidt muligt den indgangsvinkel, at forsøge at løse konflikterne gennem mægling. Vi har fokus på at finde mindelige løsninger, da aftaler mellem forældrene fungerer bedre for børnene end en afgørelse truffet af Familieretshuset eller Familieretten.

Der skal træffes afgørende beslutninger, når man går fra hinanden. Hvor skal børnene bo, og hvor meget skal børnene se den anden forælder. Opdelingen i bopæls- og samværsforælder kan have konsekvenser for både forældrene og børnene.

Derudover skal der træffes beslutning om, hvorvidt der skal betales børnebidrag. Økonomien omkring børnene kan have stor betydning for forældrene, når man går fra hinanden. Ofte er børnebidraget eller de offentlige tilskud, der følger med børnene afgørende for, at en forælder fx kan blive boende i huset tæt på skolen.

Kan man som forælder ikke blive enige om, hvem der skal være bopæls- og samværsforælder eller omfang af samvær, kan man søge Familieretshuset om hjælp. Sagen starter altid med et møde i Familieretshuset, med det formål enten at forsøge at finde en forligsmæssig løsning eller at få belyst sagen.

 

Afhængig af forældrenes konfliktniveau og andre risikofaktorer som vold, misbrug mv., kan sagen ende i Familieretten, som i sidste ende kan afsige dom om forældremyndighed, bopæl og/eller samvær.

DET VI KAN BISTÅ MED

Rådgivning og bistand under møderne i Familieretshuset, familieretten og landsretten. 

 

Rådgivning og bistand under en sags behandling ved kommunen.

 

Bistand til at søge forlig, hvor det er muligt og holde fokus på børnene, som skal være i centrum. 

 

Udarbejdelse af aftaler om forældremyndighed, bopæl og/eller samvær.

Anbringelsessager

ANBRINGELSESSAGER

Momeni Advokater har stor erfaring med bistå forældre og børn i sager, hvor børnene bliver tvangsfjernet fra deres biologiske forældre. Hvis kommunen vurderer, at der er åbenbar risiko for, at børnene tager alvorlig skade ved at bo hos sine biologiske forældre, kan kommunen indstille til en anbringelse af børnene.

 

Vælger forældrene ikke at give samtykke hertil, skal indstillingen behandles på Børne- og Ungeudvalget. Er man uenig i afgørelsen fra Børne- og Ungeudvalget, kan man klage til Ankestyrelsen. Ankestyrelsens afgørelse kan påklages til familieretten.  

 

Som forælder eller barn over 10 år har ret til gratis advokatbistand, hvis sagen skal for Børne- og Ungeudvalget, Ankestyrelsen eller i retten.

DET VI KAN BISTÅ MED

Rådgivning og bistand under møderne i Børne- og Ungeudvalget, Ankestyrelsen, familieretten og landsretten. 

 

Rådgivning og bistand under en sagsbehandling ved kommunen.

Skilsmisse

SKILSMISSE, BODELING OG SAMLIVSOPHÆVELSE

Momeni Advokater bistår i sager om separation, skilsmisse, bodeling og samlivsophævelse, hvor vi enten kan repræsentere dig og føre sagen for dig, eller hjælpe dig på sidelinjen med løbende råd og vejledning. Vi strikker et forløb sammen, som passer lige netop til dine behov. 

 

En skilsmisse eller samlivsophævelse er en af de største livskriser, man kan blive udsat for, og det kan være uoverskueligt at skulle forstå og håndtere reglerne samtidig med, at man skal gennemgå en sorgproces over at drømmen om en kernefamilie ikke lykkedes. 

 

Hvis man har været gift, kan man enten blive separeret eller skilt. Hvis I er enige om at gå fra hinanden, kan I søge direkte skilsmisse. Hvis I ikke er enige, skal I først søge om separation. 

 

Er man gift og ikke har fået lavet en ægtepagt om særeje, har man som udgangspunkt et formuefællesskab, som betyder at alt det ægtefællerne ejer skal deles ligeligt. 

 

Hvis man er ugifte samlevende, der vælger at gå fra hinanden, er der som udgangspunkt ingen regler, der regulere samlivsophævelsen. Har man ikke udarbejdet en samejeoverenskomst, er der ingen regler, der regulerer, hvem der har ret til en samejebolig.

DET VI KAN BISTÅ MED

Rådgivning om de juridiske regler i forhold til separation og skilsmisse. 

 

Bistand i forbindelse med indgivelse af anmodning om separation eller skilsmisse til Familieretshuset samt deltagelse i vilkårsforhandlingen i Familieretshuset. 

 

Bistand i forbindelse med forhandling omkring bodelingsaftale samt udarbejdelse af en bodelingsaftale, ligesom vi kan bistå i forbindelse med ægtefælleskifte i retten.

 

Rådgivning og bistand i sager om samlivsophævelse, herunder fx ved uenighed om deling af samejeaktiver.

bottom of page