top of page
Søg
  • Shalaleh Momeni

En forenkling af reglerne om retsafgifter

Den 9. marts 2021 vedtog Folketinget en ny retsafgiftslov, som trådte i kraft den 1. oktober 2021.


Den nye retsafgiftslov indeholder væsentlige ændringer til den gældende retsafgiftslov, men formålet er at forenkle reglerne således, at de bliver lettere at anvende og forstå.


Med den nye retsafgiftslov erstattes den retsafgift, som skal betales ved sagsanlæg, og som tidligere blev beregnet som en procentsats af sagens værdi, med en fast afgift.


Fremadrettet skal der i sager uden økonomisk værdi eller i sager med en påstand på op til kr. 100.000,00 betales en retsafgift på kr. 750,00, når sagen anlægges ved domstolene. Hvis påstanden er over kr. 100.000,00, skal der betales en retsafgift på kr. 1.500,00, når sagen anlægges. Der er derved tale om en fast afgift.


I sager som har en økonomisk værdi på mere end kr. 100,00,00 skal der betales en berammelsesafgift for hovedforhandling af sagen. Berammelsesafgiften opgøres på baggrund af sagens værdi, som oplistet nedenfor:

Sagens værdi i DKK

Afgift i DKK

100.001 - 250.000 kr.

3.000 kr.

500.001 - 1.000.000 kr.

14.000 kr.​

1.000.001 - 2.000.000 kr.

35.000 kr.

2.000.001 - 3.000.000 kr.

60.000 kr.

3.000.001 - 4.000.000 kr.

85.000 kr.

4.000.001 - 5.000.000 kr.

110.000 kr.

5.000.001 - 6.000.000 kr.

135.000 kr.

Over 6.000.000 kr.

160.000 kr.

Den nye retsafgiftslov ændrer ikke alene på, hvordan retsafgift beregnes, men også hvornår den skal opgøres og betales. Berammelsesafgiften, som skal betales, når datoen for hovedforhandlingen er fastlagt tilbagebetales, hvis sagen forliges senest 14 dage inden hovedforhandlingen ( tidligere var fristen 6 uger). I sådanne tilfælde skal der således alene betales den faste retsafgift på kr. 750,00 hhv. kr. 1.500,00.


Denne nye måde at beregne retsafgifter på (en fast retsafgift ved sagens anlæg samt en mulighed for at få berammelsesafgiften tilbagebetalt ved forlig 14 dage inden en hovedforhandling) vil have den praktiske betydning, at det retsafgiftsmæssigt vil være dyrere at gennemføre sager fremfor forligsmæssige løsninger. Det indebærer således alt andet lige en motivation til parterne om at søge sager forligt inden hovedforhandlingen.


Fogedsager Der er med den nye retsafgiftslov også vedtaget ændringer af retsafgifter i fogedsager.


De nye regler betyder, at der fremover skal betales en fast retsafgift på kr. 750,00 i sager der anlægges ved betalingspåkrav samt udlægssager.

Den faste retsafgift kr. 750,00 omfatter samtlige fogedforretninger i samme sag indenfor et år regnet fra sagsanlæg. Der skal således ikke betales yderligere retsafgift (fogedgebyr) for en udkørende fogedforretning eller en politifremstilling, hvis anmodning herom fremsættes indenfor et år.


Det bemærkes, at den nye retsafgiftslov alene gælder for de sager, der anlægges eller ankes efter den 1. oktober 2021. Ved retssager, hvor retsafgiftspligten allerede er indtrådt, gælder de nye takster og beregningsmetoder således ikke.


58 visninger

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page