top of page

LEJERET

Momeni Advokater er specialister inden for lejeret, herunder boliglejeret og erhvervslejeret. Firmaet er en stærk spiller på området og har mange års erfaring med alle aspekter af lejelovgivningen. Momeni Advokater rådgiver både udlejere og lejere, fremlejetagere, ejendomsselskaber og administrationsselskaber om juridiske forhold på
området.


Vi hjælper bl.a. med alt fra udarbejdelse af bolig- og erhvervslejekontrakter, vurdering af eksisterende kontrakter, fastsættelse- og regulering af leje samt behandling af tvister. Vi fører også sager ved både boligretten og huslejenævnet.
 

Som klient hos Momeni Advokater får du direkte adgang til specialistrådgivning, uanset om din sag er stor eller lille. Vi arbejder altid ud fra dine interesser – det er nemlig vores mål at sikre det bedste resultat for dig.

sh.jpg

Shalaleh Momeni

Advokat (L)

Tlf.: +45 26707806

E-mail: sm@momeni.dk 

DET VI KAN BISTÅ MED

Udarbejdelse af lejekontrakter og fastsættelse af leje.
 

Rådgivning og bistand ved ophævelse og opsigelse af lejekontrakter.
 

Håndtering af skadessager. Opkrævning og dialog med lejer samt den eventuelle dialog med forsikringsselskabet.
 

Skik og ordenssager. Fx hvis en lejer ikke holder skik og orden, støjer, chikanerer mv.
 

Retssager. Fx ved manglende betaling af leje, ved skadessager og tvister om små som store uenigheder.
 

Huslejenævnssager, fogedsager og boligretssager. Fx ved huslejerestancer og fraflytningstvister.
 

Leje- og erhvervslejeregulering.
 

Markedslejesager, herunder markedslejeregulering og syn og skøn.
 

Forhandlinger af eksisterende erhvervslejekontrakter.
 

GDPR og persondatahåndtering. Bistand til brug for udarbejdelse af nødvendige dokumenter og vejledninger.
 

bottom of page