top of page

LEJERET

Momeni Advokatfirma er specialist inden for lejeret, herunder boliglejeret og erhvervslejeret. Firmaet er en stærk spiller på området og har mange års erfaring med alle aspekter af lejelovgivningen. Momeni Advokatfirma rådgiver både udlejere og lejere, fremlejetagere, ejendomsselskaber og administrationsselskaber om juridiske forhold på
området.


Jeg hjælper bl.a. med alt fra udarbejdelse af bolig- og erhvervslejekontrakter, vurdering af eksisterende kontrakter, fastsættelse- og regulering af leje samt behandling af tvister. Jeg fører også sager ved både boligretten og huslejenævnet.
 

Som klient hos Momeni Advokatfirma får du direkte adgang til specialistrådgivning, uanset om din sag er stor eller lille. Jeg arbejder altid ud fra dine interesser – det er nemlig mit mål at sikre det bedste resultat for dig.

DET JEG KAN BISTÅ MED

Udarbejdelse af lejekontrakter og fastsættelse af leje.
 

Rådgivning og bistand ved ophævelse og opsigelse af lejekontrakter.
 

Håndtering af skadessager. Opkrævning og dialog med lejer samt den eventuelle dialog med forsikringsselskabet.
 

Skik og ordenssager. Fx hvis en lejer ikke holder skik og orden, støjer, chikanerer mv.
 

Retssager. Fx ved manglende betaling af leje, ved skadessager og tvister om små som store uenigheder.
 

Huslejenævnssager, fogedsager og boligretssager. Fx ved huslejerestancer og fraflytningstvister.
 

Leje- og erhvervslejeregulering.
 

Markedslejesager, herunder markedslejeregulering og syn og skøn.
 

Forhandlinger af eksisterende erhvervslejekontrakter.
 

GDPR og persondatahåndtering. Bistand til brug for udarbejdelse af nødvendige dokumenter og vejledninger.
 

bottom of page