top of page

EJERFORENINGER

Momeni Advokatfirma er specialist inden for ejerlejligheder og ejerforeninger. Jeg rådgiver både foreninger og bestyrelser, administratorer og ejere, lige som jeg yder bistand til dig, der skal købe en ejerlejlighed.
Jeg har i mange år rådgivet om foreningsretlige forhold, lige som jeg har indgående kendskab til de udfordringer og tvister, som I kan have i din forening – og jeg hjælper jer med at løse dem på bedst mulig vis. Jeg deltager ofte som mødeleder/dirigent på generalforsamlinger, lige som jeg rådgiver om bestyrelsens beslutningskompetencer.
Derudover fører firmaet retssager for såvel foreninger som ejere og yder bistand ved restancer og skadessager.

 

Som klient hos Momeni Advokatfirma får du direkte adgang til specialistrådgivning, uanset om din sag er stor eller lille. Jeg arbejder altid ud fra dine interesser – det er nemlig mit mål at sikre det bedste resultat for dig.

DET JEG KAN BISTÅ MED

NÅR DU ER KØBER


Køberrådgivning i forbindelse med køb af ejerlejlighed, herunder også ved forældrekøb.


Tinglysningsmæssige ekspeditioner, herunder servitutter, underpant, fordelingstal mv.

NÅR DU ER EJER

Advokatbistand ved sager om byggeprojekter, eksklusion/udsættelse, mangler, beslutningers gyldighed, skik- og orden mv.

NÅR DU ER EJERFORENING, BESTYRELSE ELLER ADMINISTRATOR

Rådgivning om ejerforeningers drift og økonomi.


Bistand ved generalforsamlinger. Herunder indkaldelse på vegne af foreningen, forslag til dagsorden, udarbejdelse af dagsorden, udarbejdelse af eventuelle forslag samt referat, som tjekkes igennem i henhold til GDPR og persondataloven.


Jeg kan også fungere som mødeleder/dirigent på generalforsamlinger, lige som jeg kan deltage som advokat med en særlig, faglig ekspertise. Dette er en rigtig god idé ved konkrete sager og konflikter i foreningen, som skal vendes på en generelforsamling.

Gennemgang og opdatering af foreningens vedtægter. Udarbejdelse af formuleringer til nye vedtægter og vedtægtsbestemmelser, herunder ved særreguleringer eller konkrete sager.

 

Rådgivning om foreningsretlige problemstillinger. Som bestyrelse består jeres arbejde i at varetage foreningens daglige ledelse, lige som det er bestyrelsen, der fører de beslutninger, der træffes på generalforsamlingerne, ud i livet. Jeg rådgiver jer om, hvad I som bestyrelse kan beslutte, og hvor langt I kan gå i forhold til bestyrelsens kompetence, krav til flertal, lighedsprincip, minoritetsbeskyttelse mv.

 

Advokatbistand ved sager om eksklusion/udsættelse, mangler, beslutningers gyldighed, skik- og orden mv.


Håndtering af byggesager. Står din forening over for en renovering, ombygning eller et større vedligeholdelsesarbejde, så er det bestyrelsen, der optræder som bygherre. Her er det vigtigt, at der er overblik over processen fra A-Z og alle de juridiske og økonomiske forhold forbundet hermed. Jeg bistår jer med planlægning af byggesagens forløb, sikrer koordinering samt kontakt og dialog med såvel realkredit som pengeinstitut.


Håndtering af restancer, fx hvis en ejer ikke betaler fællesudgifter. Jeg står for inkassosagen samt håndtering af en eventuel tvangsauktion.


Håndtering af skadessager. Opkrævninger samt dialog med ejeren af lejligheden samt med foreningens forsikringsselskab.


Håndtering af tvister. Tvister kan være alt fra forholdet til lejere til beslutningers gyldighed. Jeg hjælper jer med at finde frem til de gode løsninger. Bliver det nødvendigt fører firmaet retssager om ejerlejlighedsforhold.


Retssager og fogedsager, fx i forbindelse med manglende betaling, ved skadessager og tvister i foreningen.
 

Tinglysningsmæssige ekspeditioner, herunder servitutter, underpant, fordelingstal mv.

 

GDPR og persondatahåndtering. Bistand til brug for udarbejdelse af nødvendige dokumenter og vejledninger.

bottom of page