top of page

MOMENI ADVOKATER HJÆLPER dig videre i tilværelsen, så du ikke skal bekymre dig om ærgerlige sager, konflikter og tvister.

Advokat Anja Brøndtved

Anja Brøndtved

Anja Brøndtved er advokat med familie- og arveretten som hovedområde. Fra sin tid i Statsforvaltningen (nu Familieretshuset), har Anja stor erfaring med de familieretlige sager om samvær, bopæl og forældremyndighed i praksis fra begge sider af bordet. Anja varetager et stort antal retssager og med møderet for landsretten har hun stor erfaring med begge instanser. Anja hjælper derudover klienter med oprettelse af ægtepagter, separation og skilsmisse, bodeling, behandling af dødsboer, arv og testamenter.

 

Som en naturlig forlængelse af familiesagerne hjælper Anja også klienter i sager om anbringelse af børn samt i strafferetlige sager.

 

Som underviser i familie- og arveret på Københavns universitet er Anja altid orienteret om den seneste udvikling inden for faget samt har en naturlig evne til at formidle sin viden enkelt og forståeligt.

 

Med sin uddannelse i Family Mediation fra North Western University i Chicago og fra sin tid i Statsforvaltningen har Anja en kompromisøgende tilgang til sagerne, hvor fokus er at finde løsninger, hvor det er muligt samt hjælpe klienterne med rådgivning, der skaber en helhedsorienteret og langsigtet løsning, så man kan komme hurtigt og godt videre i livet.

UDDANNELSE

2011 Advokatuddannelsen

2010 Cand. jur, Københavns Universitet
 

ERHVERVSERFARING

2020: Indehaver af Advokatfirmaet Anja Brøndtved
2018-2020: Advokatfuldmægtig hos BFA Law
2017: Indehaver af Interrelate ApS
2016: Uddannet mediator ved North Western University i Chicago, USA
2010-2016: Jurist I Statsforvaltningen (Familieretshuset)

bottom of page