top of page

ALMENE BOLIGFORENINGER

Momeni Advokatfirma er specialiseret inden for boligforeninger, herunder også almene boligforeninger.


Som klient hos Momeni Advokatfirma får du direkte adgang til specialistrådgivning, uanset om din sag er stor eller lille. Jeg arbejder altid ud fra dine interesser – det er nemlig mit mål at sikre det bedste resultat for dig.

DET JEG KAN BISTÅ MED

Råderetssager, fx hvis en lejer vil foretage ændringer og fornyelser i sit lejemål.


Fraflytningstvister. Bistand og rådgivning ved sager i Beboerklagenævnet eller Boligretten.


Rådgivning om lejeret. Lejers installationsret, råderet og vedligeholdelsespligt samt udlejers adgang til det lejede mv.
 

Opsigelse, ophævelse og udsættelse af et lejemål, fx på grund af manglende betaling, vanrøgt, overtrædelser af husordensreglement eller lignende.
 

Inkasso af restancer, fx i forbindelse med misligholdelse med lejebetaling eller manglende betaling i henhold til flytteopgørelse.
 

Rådgivning i henhold til almenlejeloven samt det retslige forhold til lejerne, fx korrekt brug af det lejede og råderetskataloger, ombygning af lejemål, genhusning af lejer, lejers misligholdelse, fraflytningssager mv.
 

Boligretssager og beboerklagenævnssager. Ved tvister, lejers misligholdelse, manglende betaling mv.
 

GDPR og persondatahåndtering. Bistand til brug for udarbejdelse af nødvendige dokumenter og vejledninger.

bottom of page