top of page
Søg
  • Shalaleh Momeni

Efteranmeldelsesfrist på 6 måneder i betingelser for retshjælpsforsikring

Husk at anmelde alle formodede krav, inden I som forening skifter forsikringsselskab, ellers risikerer I et hul i forsikringsdækningen.

Vi har hos Momeni Advokatfirma for nylig oplevet et tilfælde hvor, en andelsboligforening skulle indlede retslige skridt i en tvist og i den forbindelse ønskede at aktivere en retshjælpsforsikring til brug for sagsomkostningerne forbundet hermed. Andelsboligforeningen havde skiftet forsikringsselskab et par gange over en periode, hvilket konkret betød, at andelsboligforeningen i sidste ende ikke kunne opnå tilsagn om retshjælpsdækning med henvisning til et vilkår i forsikringsbetingelserne om en efteranmeldelsesfrist på 6 måneder, gældende fra forsikringsaftalens ophør.


Afvisning af retshjælpsdækning skete med argumentet om, at retshjælpsdækning alene omfatter tvister, hvor søgsmålsgrunden er opstået efter, at forsikringen er trådt i kraft samt tvister hvor anmeldelse er sket til forsikringsselskabet senest 6 måneder efter forsikringens ophør. I det konkrete tilfælde var søgsmålsgrunden opstået i 2018, forsikringsaftalen var ophørt ultimo 2021 og ansøgning om retshjælpsdækning blev indgivet i sommeren 2022 til såvel tidligere som nyt forsikringsselskab.


Søgsmålsgrunden anses for at opstå ved den eller de begivenheder, der aktuelt begrunder en tvist, hvilket i det konkrete tilfælde var i forbindelse med en 1. års gennemgang af udførte arbejder på ejendommen i 2018. Andelsboligforeningens nye forsikringsselskab afviste dækning med henvisning til, at søgsmålsgrunden var opstået før, at forsikringen hos dette nye forsikringsselskab var trådt i kraft.


Der kan derfor opstå tilfælde, hvor en andelsboligforening eller ejerforening, på trods af forsikringsdækning hvad angår retshjælp i hele perioden, ikke kan opnå tilsagn om retshjælpsdækning til en sag, hvis andelsboligforeningen ikke har anmeldt tvisten til det tidligere og rette forsikringsselskab, inden udgangen af efteranmeldelsesfristen.


Andelsboligforeninger bør således være opmærksom på, om der eksisterer en efteranmeldelsesfrist i forsikringsbetingelserne ved skifte af forsikringsselskab samt være opmærksom på, at eventuelle tvister anmeldes, inden udgangen af efteranmeldelsesfristen.


Forsikringsbetingelser som indeholder efteranmeldelsesfrister, er en del af aftalegrundlaget og kan ikke anfægtes senere. Dette fremgår af forsikringsaftalelovens § 29, stk. 6, hvorefter dette gyldigt kan aftales – selv med forbrugere.

159 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page